November 2017 (Page 16)

November 2017

Click on a thumbnail to view a larger version

November 2017

Upcoming Auction November 2017

Sino-Persian Silk Carpet

Lot 974

Sino-Persian Silk Carpet

High Estimate $800.00

Low Estimate $600.00

View Product
Sino-Persian Silk Carpet

Lot 975

Sino-Persian Silk Carpet

High Estimate $700.00

Low Estimate $500.00

View Product
Antique Turkish Oushak Carpet

Lot 976

Antique Turkish Oushak Carpet

High Estimate $3,000.00

Low Estimate $2,000.00

View Product
Pak-Tabriz Carpet

Lot 977

Pak-Tabriz Carpet

High Estimate $900.00

Low Estimate $700.00

View Product
Continental Floral Carpet

Lot 979

Continental Floral Carpet

High Estimate $600.00

Low Estimate $400.00

View Product
Turkish Kilim

Lot 981

Turkish Kilim

High Estimate $60.00

Low Estimate $40.00

View Product
Zejwa Kuba Carpet

Lot 982

Zejwa Kuba Carpet

High Estimate $200.00

Low Estimate $100.00

View Product
Chinese Carpet

Lot 983

Chinese Carpet

High Estimate $80.00

Low Estimate $60.00

View Product
Chinese Peking Rug

Lot 984

Chinese Peking Rug

High Estimate $6,000.00

Low Estimate $4,000.00

View Product

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |